Disclaimer Circumference

Copyright ©Circumference
Deze disclaimer heeft betrekking op de informatie op de website van Circumference www.circumference.nl én www.rijkdomisgratis.nl. De disclaimer heeft dus geen betrekking op alle andere websites die vanuit één van onze sites via een hyperlink of op een andere manier worden bezocht. Circumference neemt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de betrouwbaarheid of juistheid van gegevens van deze sites.

Aansprakelijkheid
De gegevens over Circumference op de website zijn uitsluitend bedoeld voor informatie over onze organisatie, onze services, onze boeken en artikelen, (digitale) brochures, overige producten en nieuws. De beschikbare informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. Circumference kan echter geen garantie geven dat de informatie juist en/of volledig is en/of blijft. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Circumference behoudt het recht de website zonder aankondiging buiten gebruik te stellen. Circumference aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze server.

Auteursrecht
De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten liggen bij de Circumference. Geen van de informatie mag worden gekopieerd, overgeplaatst of opgeslagen alvorens schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Circumference.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw bezoekinformatie door Google (d.w.z. uw gebruik van de website met inbegrip van uw IP-adres). U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Circumference spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze corporate uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten heeft dan kunt u deze e-mailen naar: info@circumference.nl