Over Circumference

WAT DOEN WE?
Met meer dan twintig jaar (inter)nationale ervaring zijn wij specialisten op het gebied van unieke ontwikkelingstrajecten voor zowel individuen, teams als organisaties. Met name voor de zakelijke markt, maar ook voor diverse ministeries, gemeentes, hogescholen, zorginstellingen en goede doelen organisaties.

Ons doel is om individuen, teams en organisaties in staat te stellen om vanuit helderheid, inspiratie en effectiviteit een zinvolle bijdrage te leveren. Dat doen we in seminars, workshops, trainingen, leergangen, opleidingen, retreats en (executive- en team)coachings. Onze inzichten, inspiraties en ervaringen vind je ook in diverse publicaties, artikelen, boek, audio-opnames en videofilms. Daarnaast verbinden we ons aan inspirerende denktanks voor organisaties die vanuit een nieuwe verbinding een slag willen maken naar anders (samen) werken.

HOE DOEN WIJ DAT?
Via Circumference krijgen mensen nieuwe perspectieven, ervaringen en keuzemogelijkheden. Bewustwording van gedrag, drijfveren en keuzes verrijkt persoonlijk en professioneel functioneren. We ondersteunen mensen bij het vergroten van deze bewustwording via vernieuwende, inspirerende ontwikkelingstrajecten en publicaties. Door helderheid en verdieping te geven, waardoor mensen op een nieuwe manier in contact komen met zichzelf en elkaar, meer authentieke kracht en energie ervaren en daardoor effectiever functioneren. Door mensen te begeleiden bij het betekenis geven aan hun leven en hun werk. Door te werken aan wezenlijke verbinding met zichzelf en anderen, met aandacht voor dieperliggende drijfveren en praktische tools en met duurzaam effect als gevolg.

Vernieuwend en inspirerend
We laten ons inspireren door recente (wetenschappelijke) inzichten. Daarnaast zijn we gedreven om grenzen te verleggen en conventies te doorbreken. Dit geeft ruimte aan nieuwe en inspirerende inzichten en handvatten die daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling en effectiviteit van mensen in organisaties. Het heeft onder andere geresulteerd in een vernieuwend en verfrissend gedachtengoed (Ego-Ziel-Spirit-trits©Circumference, zie ons boek ‘Rijkdom is gratis!’ ). De trajecten voor individuen en teams zijn helder, begrijpelijk, inzichtelijk en inspireren tot directe toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.

Helderheid en verdieping
We geven glashelder inzicht in keuzes, belemmeringen en mogelijkheden. We zoomen in op dieperliggende drijfveren, die keuzes en effectiviteit beinvloeden. Bewustwording hiervan helpt individuen, teams en organisaties op een krachtige en authentieke wijze te functioneren, rekening houdend met elkaar, de organisatie en de omgeving.

Wezenlijke verbinding
We gaan er vanuit dat alles met alles verbonden is. Bewustzijn hiervan versterkt wezenlijke verbinding met jezelf, anderen en je omgeving. Ego-succes verschuift dan naar duurzaam succes voor jezelf, elkaar, je organisatie en je omgeving. Dat betekent dat succes en ontwikkeling van individuen, teams en organisaties niet op zichzelf staan, maar een bijdrage leveren aan een betere en duurzame wereld.

Authentieke kracht en energie
We brengen mensen in contact met hun eigenheid en oorspronkelijke talenten. Dit genereert energie en geeft individuen, teams en organisaties duidelijke focus en authentieke kracht. Hierdoor functioneren ze effectiever en verrijken niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving.

Duurzaam effect
Onze trajecten voor individuen, teams en organisaties zijn gegrond op jarenlange ervaring, uitgebreide studie en bewezen inzichten. Onze trajecten en publicaties raken de kern van de zaak en honoreren natuurlijke ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Ze krijgen daarbij inzichten en tools in handen, waardoor ze zelfstandig de ingeslagen weg kunnen voortzetten met duurzame effecten als resultaat.

VISIE, MISSIE, NAAM CIRCUMFERENCE
Onze visie
We zien graag een wereld waarin mensen met zichzelf en elkaar een heldere verbinding aangaan. Niet alleen komt dat de professionele effectiviteit van individuen, teams en organisaties ten goede, het werk en leven zal meer vervulling geven. In onze visie kunnen mensen en organisaties een wereld van verdieping, authenticiteit en verbinding creëren door zich meer bewust te worden van zichzelf. Door bewustwording van ego, ruimte te maken voor bezieling en helderheid, kan die visie realiteit worden. Meer over deze visie en concrete toepassing daarvan vind je in ons boek ‘Rijkdom is gratis!’
reviews-preview
Onze missie
Het is onze missie om individuen, teams en organisaties meer in contact te brengen met hun oorspronkelijke kracht, talenten en bezieling. Zodat ze groeien, succesvoller zijn en iets tot stand brengen dat er werkelijk toe doet. Voor zichzelf, anderen, hun team en organisatie en hun (natuurlijke) omgeving. Deze missie ligt besloten in onze naam Circumference.

Onze naam ‘Circumference’
Letterlijk betekent ‘Circumference’: omtrek. Het beeld van een cirkel staat voor ons voor alles omarmen en niets uitsluiten. Veel verschillende aspecten zijn naar ons idee tegelijkertijd van invloed op het persoonlijke en professionele gedrag van mensen in werk en privéleven: kracht en kwetsbaarheid; gedrag en dieperliggende drijfveren; en ego, ziel en spirit. Effectief omgaan met deze verschillende aspecten staat dan ook centraal in het werk van Circumference. Dan maken we meer gebruik van een wereld van latente mogelijkheden wat de effectiviteit van individuen, teams en organisaties versterkt. En die mogelijkheden zijn er volop, want veel mensen beschikken over een veel groter potentieel dan we denken.

En er zit meer in onze naam. Wij geloven dat veel mensen vaak onbewust gericht zijn op eigen belangen en behoeftes van het ego. Intelligentie, kennis, competenties en vaardigheden worden dan ingezet voor eigen aandacht, status, erbij horen of zelfverrijking. Om dat te realiseren voldoen we vaak aan de verwachtingen van anderen en zetten daarmee onze eigenheid, bezieling en oorspronkelijke verlangens en talenten in de kast. Zodra we hiervan bewuster worden, komen passie, authenticiteit en talenten aan het licht. Hierdoor zijn we authentieker en effectiever in het werk. De omtrek van ons bewustzijn kan echter nog verder reiken, namelijk: voorbij het ego en bezieling kunnen we bewuster worden hoe we effectiever en transparant kunnen samen werken en leven. Intelligentie, kennis, competenties en vaardigheden worden dan ingezet ten dienste van het geheel, waardoor teamspirit onstaat met oog voor anderen, de organisatie en (natuurlijke) omgeving. Dit creëren we wanneer ieder van ons de moed heeft om oprecht naar onszelf te kijken en onze omtrek van bewustzijn te vergroten.

EXPANDING YOUR CIRCUMFERENCE OF CONSIOUSNESS

plons